Giảm Béo Toàn Thân

Massage Thư Giãn Thảo Dược ( Herbal Relaxing Massage )

Thời gian : 90 Phút
Giá : 400,000 VNĐ

Giảm béo nhanh

Thời gian :60-90 Phút
Giá : 7,000,000 VNĐ

Giảm béo sau sinh

Thời gian :120 Phút
Giá : 800,000 VNĐ

Giảm béo mặt và trị liệu nâng cơ

Thời gian :90 Phút
Giá : 520,000 VNĐ

Giảm béo vùng eo

Thời gian :90 Phút
Giá : 4,000,000 VNĐ

Giảm béo bắp tay

Thời gian :75 Phút
Giá : 300,000 VNĐ

Nâng Mũi

Chăm Sóc Tóc

Chăm Sóc Nail

Sản phẩm spa